+32 3 375 97 47

+32 3 375 97 47

Actueel

Heb je minstens 1 jaar ervaring als leidinggevende? Schrijf je dan in voor het ontwikkelingstraject voor leidinggevenden 2024-2025! 
Lees verder
In 2023 ontving de Economische Inspectie van de FOD Economie 46.915 meldingen via het Meldpunt. De belangrijkste categorieën blijven frauduleuze praktijken en wervingspraktijken. Bijna 47.000 meldingen van fraude en bedrog in 2023 In 2023 ontving de Economische Inspectie van de FOD Economie 46.915 meldingen via het Meldpunt. De belangrijkste categorieën van ontvangen meldingen blijven frauduleuze...
Lees verder
In april 2022 ondertekende Nico Waeyaert, voorzitter van de FOD BOSA, het charter ‘Inclusieve panels’. Daarmee engageerden we ons om panels op onze events voortaan diverser samen te stellen, in het bijzonder op het vlak van gender. Sindsdien zijn er heel wat events geweest die deze goede praktijk toepasten.    
Lees verder
576 influencers, waaronder 31 Belgen, werden naar aanleiding van een Europees onderzoek gecontroleerd op het feit of zij hun verplichtingen nakomen bij het maken van reclame. Influencers geven reclame niet duidelijk weer De Europese Commissie organiseerde eind 2023 een sweep rond influencers die op hun sociale media reclameberichten publiceren. Die sweep werd geleid door de...
Lees verder
576 influencers, waaronder 31 Belgen, werden naar aanleiding van een Europees onderzoek gecontroleerd op het feit of zij hun verplichtingen nakomen bij het maken van reclame. Influencers geven reclame niet duidelijk weer De Europese Commissie organiseerde eind 2023 een sweep rond influencers die op hun sociale media reclameberichten publiceren. Die sweep werd geleid door de...
Lees verder
Door de indrukwekkende daling van de energieprijzen vertraagde de algemene inflatie in België zeer sterk in 2023. Ze kwam bovendien op een veel lager niveau uit dan in de buurlanden. Aanzienlijke vertraging van de inflatie in België in 2023 Door de indrukwekkende daling van de energieprijzen vertraagde de algemene inflatie in België zeer sterk in...
Lees verder
Door de indrukwekkende daling van de energieprijzen vertraagde de algemene inflatie in België zeer sterk in 2023. Ze kwam bovendien op een veel lager niveau uit dan in de buurlanden. Aanzienlijke vertraging van de inflatie in België in 2023 Door de indrukwekkende daling van de energieprijzen vertraagde de algemene inflatie in België zeer sterk in...
Lees verder
Na een periode van sterke stijging zijn de consumptieprijzen en de verkoopprijzen van levensmiddelen in de voedingsindustrie sinds april 2023 gestabiliseerd. Evolutie van de prijzen en marges in de voedingskolom Na een periode van sterke stijging zijn de consumptieprijzen en de verkoopprijzen van levensmiddelen in de voedingsindustrie sinds april 2023 gestabiliseerd. De daling van de...
Lees verder
Na een periode van sterke stijging zijn de consumptieprijzen en de verkoopprijzen van levensmiddelen in de voedingsindustrie sinds april 2023 gestabiliseerd. Evolutie van de prijzen en marges in de voedingskolom Na een periode van sterke stijging zijn de consumptieprijzen en de verkoopprijzen van levensmiddelen in de voedingsindustrie sinds april 2023 gestabiliseerd. De daling van de...
Lees verder
De brugdagen voor 2024 werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 februari 2024.
Lees verder
De FOD Economie blijft meldingen over valse e-mails en sms’en ontvangen. Oplichters maken nu ook gebruik van quishing (valse QR-codes) en van artificiële intelligentie. Quishing: opgelet voor deze nieuwe vorm van phishing De Economische Inspectie van de FOD Economie blijft meldingen over valse e-mails en sms’en ontvangen. Oplichters maken ook gebruik van quishing (valse QR-codes)...
Lees verder
De FOD Economie blijft meldingen over valse e-mails en sms’en ontvangen. Oplichters maken nu ook gebruik van quishing (valse QR-codes) en van artificiële intelligentie. Quishing: opgelet voor deze nieuwe vorm van phishing De Economische Inspectie van de FOD Economie blijft meldingen over valse e-mails en sms’en ontvangen. Oplichters maken ook gebruik van quishing (valse QR-codes)...
Lees verder
De FOD BOSA heeft een voorlopige raming gemaakt van de budgettaire toestand van ons land voor het afgelopen begrotingsjaar 2023. Het tekort voor de gezamenlijke overheid wordt voor 2023 geraamd op 4,6 % van het bbp of 26,7 miljard EUR.
Lees verder
Aanbesteders moeten uiterlijk op 15 maart 2024 de totale waarde van de overheidsopdrachten waarvan het bedrag lager is dan de Europese drempels.
Lees verder
Het Koninklijk Besluit van 19 november 2023 staat federale personeelsleden toe om te solliciteren voor een functie in een direct lager niveau of klasse om tijdelijk een lichtere functie uit te oefenen.
Lees verder
De gemiddelde termijn waarbinnen de federale overheidsorganisaties hun facturen betalen, wordt systematisch opgevolgd door de FOD BOSA. Om de drie maanden geven we een overzicht. Onlangs werden de cijfers voor het volledige jaar 2023 gepubliceerd. Ontdek ze hier!
Lees verder
Uit de analyse van de FOD Economie blijkt dat er jaarlijks gemiddeld 464 miljoen euro winst wordt gemaakt. Gemiddeld 86,5 % daarvan wordt jaarlijks via dividenden uitgekeerd aan de aandeelhouders. De FOD Economie heeft de jaarrekeningen van de distributienetbeheerders van energie geanalyseerd De FOD Economie onderzocht, na een eerdere analyse in 2019, opnieuw de financiële...
Lees verder
De FOD BOSA voert een onderzoek naar de loopbaan van federale ambtenaren. Werk je voor de federale overheid? Dan zijn we benieuwd naar je ervaringen tijdens je carrière tot dusver. Om voldoende representatief te zijn, roepen we in het bijzonder overheidsmedewerkers van buitenlandse afkomst op om deel te nemen.
Lees verder
Het ziektepensioen voor ambtenaren wordt binnenkort hervormd. Ambtenaren met gezondheidsproblemen blijven medisch opgevolgd worden en, als de gezondheid het toelaat, nieuwe arbeidskansen krijgen. De filosofie achter de hervorming is om te focussen op ‘wat nog mogelijk is’ voor de werknemer, in plaats van op wat niet meer mogelijk is.
Lees verder
Eind februari 2024 zullen de personeelsleden van de federale overheid hun eerste maaltijdcheques ontvangen.
Lees verder
Van 12 tot 14 maart organiseert de FOD BOSA de Smartnation AI Hackathon. Ben je gepassioneerd door digitalisering en innovatie? Werk je graag in een team aan een uitdagend AI-project met maatschappelijke impact? Neem dan zeker deel aan deze hackathon!
Lees verder
De FOD BOSA organiseert in de loop van 2024 voor de laatste keer opleidingssessies over 360° feedbackgesprekken. 
Lees verder
De huidige tool om opleidingen te beheren ‘ITMA’ (SAP) wordt binnenkort vervangen door ‘Talent-LXP’ (Cornerstone), een gloednieuwe tool die dynamischer is en zich richt op competentiebeheer.
Lees verder
De omzendbrief nr. 731 is goedgekeurd door de Ministerrraad. Deze omzendbrief wijzigt de omzendbrief nr. 712bis die op 16 juni 2023 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd.
Lees verder
Op 21 december werd het wetsontwerp “KMO-toegang in het kader van overheidsopdrachten” aangenomen in het parlement. Dit wetsontwerp beoogt een aantal maatregelen in te voeren om de KMO-toegang te faciliteren. Binnenkort volgt de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Zoals hieronder zal blijken zullen een aantal van deze maatregelen reeds in werking treden op 1 januari...
Lees verder
De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een premiesysteem creëert voor artsen- en tandartsen binnen de federale overheid.
Lees verder
De Ministerraad van 22 december 2023 keurde 2 ontwerpprojecten tot wijziging van het opleidingsrecht en de monitoring van het percentage van personen met een handicap.
Lees verder
Wil je een project gelinkt aan diversiteit of inclusie uitwerken binnen je federale overheidsorganisatie? Weet dan dat je kans maakt op (gedeeltelijke) financiering vanuit de FOD BOSA! Dien vanaf nu je aanvraag in om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning.
Lees verder
De wet van 22 december 2023, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 8 januari 2024, beoogt een aantal maatregelen in te voeren om de KMO-toegang te faciliteren.
Lees verder
De bibliotheek van de FOD BOSA, gelegen op de tweede verdieping van het WTC III-gebouw, heeft zo’n 13.000 boeken en een honderdtal tijdschriften in de aanbieding, en dat over gevarieerde thema’s zoals management, coaching of welzijn.
Lees verder
Omdat we de gebruikers van onze website zo centraal mogelijk willen stellen, namen we ons voor om op basis van hun feedback verbeteringen door te voeren. Ondertussen is de eerste reeks aan aanpassingen gebeurd. Die zijn gericht op een grotere gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van de website, in het bijzonder voor de pagina’s over regelgeving en...
Lees verder
We berichtten al eerder over de overschakeling van de hospitalisatieverzekering en ambulante plannen van AG Insurance naar ETHIAS. In principe worden je gegevens automatisch door je werkgever of sociale dienst overgedragen en kreeg je al van Ethias NV een brief met een Assurcardnummer (als de gegevens correct werden overgemaakt door je entiteit en al werden...
Lees verder
De FOD BOSA lanceert een oproep tot kandidaten voor het Raadgevend Comité Ethiek inzake Data en Artificiële intelligentie voor de federale overheid.
Lees verder
Samen met het federaal netwerk diversiteit zet de FOD BOSA zich met zijn klanten in voor een inclusieve federale overheid. De basis voor alles wat we doen, vind je in ons actieplan ‘diversiteit en inclusie’. Benieuwd naar wat we komend jaar willen verwezenlijken? Ontdek het in het nieuwe plan. Tegelijk blikken we ook terug op...
Lees verder
De FOD Economie ontving in 2023 bijna 400 meldingen. Ondanks deze daling van 61 % steeg het gemiddelde bedrag dat slachtoffers verliezen met 52 %. Volg onze tips om niet in de val te lopen. Tweedehandsverkoop: pas op voor nepkopers! Pogingen om verkopers via tweedehandsplatforms op te lichten blijven bestaan. De Economische Inspectie van de...
Lees verder
Tijdens de koopjesperiode winkelen veel mensen op internet. Maar wat doe je bij problemen ? Wij beantwoorden je vragen. Online aankopen? Dit zijn je rechten Tijdens de koopjesperiode winkelen veel mensen op internet. Het is eenvoudig, vraagt niet veel tijd en het product wordt rechtstreeks aan huis geleverd… als alles goed verloopt! Maar wat doe...
Lees verder
Tijdens de koopjesperiode winkelen veel mensen op internet. Maar wat doe je bij problemen ? Wij beantwoorden je vragen. Online aankopen? Dit zijn je rechten Tijdens de koopjesperiode winkelen veel mensen op internet. Het is eenvoudig, vraagt niet veel tijd en het product wordt rechtstreeks aan huis geleverd… als alles goed verloopt! Maar wat doe...
Lees verder
De Europese bekendmakingsdrempels werden onlangs herzien door een aantal Europese Verordeningen. Deze drempelbedragen zullen in werking treden op 1 januari 2024,
Lees verder
Het portaal YourEurope.eu zal de Europese interne markt versterken door digitale overheidsdiensten toegankelijker te maken voor Belgische en Europese burgers en ondernemers. Dat is de uitdaging die overheidsinstanties aangaan met de implementatie van de Europese verordening ‘Single Digital Gateway’ (SDG) sinds 2018 en de operationalisering van het technische systeem ‘Once Only’ sinds 12 december 2023.
Lees verder
De voedselprijzen voor A-merken in België liggen hoger dan in de buurlanden, maar Belgische consumenten betalen minder voor huismerkproducten en onbewerkte producten. Vergelijking van het consumptieprijsniveau in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland Ondanks een minder sterke stijging van de consumptieprijzen voor voedingsmiddelen in België dan in de buurlanden, blijven de prijzen voor A-merken nog steeds...
Lees verder
MyGov.be, de digitale portefeuille, is een app waar burgers hun identificatiegegevens en officiële documenten mee kunnen beheren. Daarnaast zal het ook mogelijk zijn om je berichten uit My eBox  te ontvangen. De app doet ook dienst als elektronisch loket om documenten en attesten op te vragen.
Lees verder
Het bedrag van de kilometervergoeding vanaf 1 januari 2024 is bekend. De omzendbrief nr. 733 die in deze driemaandelijkse herziening voorziet, is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 december 2023.
Lees verder
Vanaf nu is een bedrijf verplicht om de ontvangst van buitenlandse subsidies te melden. Deze aanmeldingsverplichtingen ter uitvoering van de verordening van de Europese Commissie betreffende buitenlandse subsidies zijn op 12 oktober 2023 in werking getreden (uitvoeringsverordening (EU) 2023/1441 – Buitenlandse subsidies die de interne markt verstoren).    
Lees verder
De intervisiesessies ‘Leidinggevenden rond de tafel: intervisiemomenten’ en ‘Leidinggevenden rond de tafel: leidinggeven op afstand” zijn volledig vernieuwd.
Lees verder
België telde in 2022 bijna 1,142 miljoen actieve kmo’s. Dat is een stijging van meer dan 4,5% ten opzichte van 2021. Maar ook het aantal faillissementen nam toe. Steeds meer kmo’s actief in België België telde in 2022 bijna 1,142 miljoen actieve kleine en middelgrote ondernemingen. Dat is een stijging van meer dan 4,5 % ten...
Lees verder
België telde in 2022 bijna 1,142 miljoen actieve kmo’s. Dat is een stijging van meer dan 4,5% ten opzichte van 2021. Maar ook het aantal faillissementen nam toe. Steeds meer kmo’s actief in België België telde in 2022 bijna 1,142 miljoen actieve kleine en middelgrote ondernemingen. Dat is een stijging van meer dan 4,5 % ten...
Lees verder
Eind februari 2024 ontvang je een maaltijdcheque ter waarde van 6 euro per gewerkte dag, op basis van de prestaties die de afgelopen maand werden geregistreerd in PersoSelfService.
Lees verder
Na 3 jaar komt het Customer Success Management model van de grond! 
Lees verder
De bibliotheek van de FOD BOSA kondigt een aantal nieuwe items aan. Aarzel niet om er een kijkje te nemen.
Lees verder
Met haar 556 werknemers ontwikkelde het DG PersoPoint bij de FOD BOSA zich snel tot een dynamische en gediversifieerde hr-organisatie.  Naast dossierbeheerders werken er ook juristen, analisten, project- en servicemanagers, accountmanagers, payrollexperten en vele anderen… Om haar klanten een complete en geïntegreerde hr-dienstverlening te bieden via PersoContact wil PersoPoint zich sterker inzetten voor het delen...
Lees verder