+32 3 375 97 47

+32 3 375 97 47

BOEKHOUDING

Uw Boekhouding
Wij denken met u mee.
Gema > Onze diensten > BOEKHOUDING

De ruggegraat van elk bedrijf

Uw boekhouding is een van de belangrijkste beleidsinstrumenten van uw bedrijf, en dit in elke fase waar uw onderneming zich bevindt: oprichting, groei, herstructurering, overname, fusie en/of stopzetting. Gema zorgt er voor dat u steeds gefundeerd de juiste keuzes kan maken ten voordele van u en uw bedrijf.

De boekhouding is de fundering van je zaak. Het is niet enkel noodzakelijk voor de belastingdienst maar de informatie die deze cijfers je op het einde van een kwartaal bezorgen zijn onontbeerlijk voor het inschatten van de financiële gezondheid van je onderneming.

Als ondernemer moet je vaak beslissingen nemen. Door een correct gevoerde boekhouding zal je snel trends spotten en daar ook snel op kunnen inspelen. Betalingsgedrag van klanten, achterstallige facturen, producten die het heel goed of heel slecht doen,…
Bepaalde beslissingen of keuzes zullen zo zichzelf uitwijzen.

Fundamenteel bij dit proces is het engagement van je boekhouder. Gema verstaat dit als geen ander en voert daarom een proactief communicatiebeleid. Doel is om al onze klanten te wijzen op opportuniteiten alsook bedreigingen. Je hebt als het ware niet de administratieve lasten maar behoudt wel de inzichten van je boekhouding.

Ongeacht de fase waarin u en uw bedrijf zich bevinden, zijn de volgende boekhoudkundige kerntaken steeds toepasbaar:

  1. Boekhouding en neerleggen jaarrekening
  2. Fiscale aangiften
    • personenbelasting
    • vennootschapsbelasting
    • BTW-aangifte (maand of kwartaal)
  3. Klantenlisting
  4. Intracommunautaire opgave
OPENINGSUREN

Laden...

Laden...

Sneltoetsen
Nieuws