+32 3 375 97 47

+32 3 375 97 47

EEN ONDERNEMING STARTEN

Gema > Onze diensten > EEN ONDERNEMING STARTEN

Proficiat! Je hebt een idee en wil dit zelf op de markt zetten. Wat nu?

Een bedrijf opstarten is een reeks van weldoordachte keuzes op zakelijk, financieel, administratief, marketing en juridisch vlak. Op het moment dat je je eerste offerte gemaakt hebt, heb je er al een gans traject op zitten. Om je alvast op weg te helpen, hebben we hieronder een handig stappenplan opgelijst.

GEMA begeleidt u perfect in de opstart van uw onderneming

Wij vinden het belangrijk dat u als kersverse ondernemer zo goed mogelijk ondersteund wordt. De laatste jaren neemt het aantal nieuwe zelfstandigen gestaag toe. Het zelfstandig statuut heeft tal van voordelen zolang enkele essentiële regels gevolgd worden. Waakzaamheid is hier dus geboden. Dit is geen evidentie, zeker omdat administratie en boekhoudkundige verplichten bij vele ondernemers als een noodzakelijk kwaad wordt ervaren. Wij kunnen u al vanaf het begin hierbij assisteren.

In het kort komt dit neer op:

  1. Algemeen boekhoudkundig takenpakket (zie I.)
  2. Begeleiding/ontwikkeling van het ondernemingsplan (zowel kwalitatief als kwantitatief)
  3. Alle startersformaliteiten
  4. Sociale zekerheid
  5. Vergunningen
  6. Verzekeringen
  7. Financierings- en investeringsadvies
  8. Starterpremies en subsidies
  9. Documenten en formulieren (bijv. algemene verkoopsvoorwaarden)
  10. Contracten en overeenkomsten (bijv. huurcontract)

 

STAP1: TEST JEZELF

U mag wel een goed idee hebben, maar bezit u ook de ondernemingsvaardigheden om dit idee om te zetten in een succesvol bedrijfsmodel? In het kort komt het neer op 3 elementen: uw persoonlijkheid, ondernemerszin en kennisniveau.

U kan dit best op 2 manieren onderzoeken: via online ondernemerstests en open gesprekken.

 1. Hoe ziet u uzelf? Er zijn op het internet verscheidene online tests voorhanden. Door één of meerdere in te vullen krijgt u een goed beeld hoe u uzelf evalueert.
 2. Hoe zien anderen jou? Aan de hand van persoonlijke gesprekken met mensen uit uw directe omgeving zoals familie, vrienden, kennissen en zakelijke contacten komt u veel van uzelf te weten. Vraag uw gesprekspartner om open en kritisch te zijn. Enkel zo krijgt u niet enkel de bloemlezing maar ontdekt u wellicht ook wat werkpunten. Mensen uit uw dichte omgeving kennen u beter dan eender wie.

Doe ze beide, want de kans op verschillen is reëel. De overeenkomsten bevestigen uw eigen oordeel, de verschillen stemmen u tot constructief nadenken.

Wees hierbij kritisch, ook voor uzelf. Durf dingen in vraag te stellen, een oefening die je als zelfstandige regelmatig zal moeten doen.

 

STAP2: HET ONDERNEMINGSPLAN

Het ondernemingsplan is de ruggegraat van je op te richten bedrijf en bestaat uit 3 delen: de samenvatting – het economische deel en het financiële deel.

DEEL 1: SAMENVATTING

De samenvatting van je ondernemingsplan geeft je lezers (bank, investeerder, accountant, …) de mogelijkheid om op 10 minuten een beeld te vormen van je opzet.

DEEL 2: EConomisch plan

Het economisch plan gaat dieper in op de kwalitatieve elementen. Onderdelen zoals product positionering,  concurrentie-analyse, doelgroepen definiëring en benadering, omgevingsfactoren, opportuniteiten en valkuilen, logistieke afhandeling, leveranciersbeleid, wetgeving, marketing en communicatie, personeelsbeleid, marktonderzoek, … worden hierin belicht.

DEEL 3: FINANCIEEL PLAN

In het financieel plan stel je voor meerdere jaren een balans, resultatenrekening, financieringsplan, liquiditeitenbudget, … op. Het is een aaneenschakeling van financiële tabellen. Uit dit plan blijkt ook hoe duurzaam en rendabel je bedrijf zal worden. 

 

STAP 3: DE STARTERSFORMALITEITEN

Het is nu tijd om alle nodige formaliteiten te vervullen. De onderstaande checklist biedt u een algemeen lijst. Afhankelijk van de activiteiten kunnen/moeten deze aangepast worden. Dit heeft veelal te maken met sectorieel-specifieke regelgevingen.

STAP 1
ONDERNEMINGSPLAN

Dit plan is afgerond of is in de laatste fase.

STAP 2
BANKREKENING

Opening van een zichtrekening bij een officiële financiële instelling.

STAP 3
ONDERNEMINGSLOKET
 1. Inschrijvingsplichtige onderneming | ondernemingsnummer en statuten
 2. Btw-hoedanigheid | BTW-nummer en regime (kwartaal- of maandaangifte)
 3. Vergunningen (activiteitsgebonden en niet-activiteitsgebonden vergunningen)
 4. Aansluiting sociaal verzekeringsfonds (verplicht vóór opstart)
 5. Aansluiting ziekenfonds (indien nog niet aangesloten)
STAP 4: EXTRA MAATREGELEN EN FORMALITEITEN
1. SOCIALE ZEKERHEID ALS ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP

Als zelfstandige moet je ook sociale bijdragen betalen. Deze bijdrage hangt af van je netto belastbaar jaarinkomen als zelfstandige en bedraagt op jaarbasis 20,5% van het netto belastbaar inkomen. Als zelfstandige in hoofdberoep ben je verplicht een minimumbijdrage te betalen.  De minimumbijdrage bedraagt 745,51  euro per kwartaal. Je verwerft hierdoor de volgende sociale rechten: pensioen, terugbetaling van medische kosten, recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bij ziekte of ongeval, gezinsbijslagen, moederschapsrust en gratis dienstencheques na de bevalling, vaderschaps- en geboorteverlof, overbruggingsrecht en ten slotte recht op palliatief verlof (mantelzorg) wanneer jouw kind of partner ernstig ziek is.

2. VERGUNNINGEN

Welke vergunning je juist nodig hebt, hangt af van je activiteit. Zo bestaen er vergunningen voor voeding, tabak, alcohol, kermisattractie, markt, bouw, export buiten Europa, beurstransacties, … Bij sommige is er ook een verplichte opleiding aan verbonden. Gema kan je daar perfect wegwijs in maken.

3. VERZEKERINGEN

Er zijn 2 verzekeringscategorieën: verplichte en aanvullende verzekeringen.

Verplichte verzekeringen

 • De verzekering beroepsaansprakelijkheid dekt de gevolgen van onbedoelde schade die je aan een klant berokkent. Deze dekking is verplicht voor de meeste (vrije) beroepen, zoals architecten, boekhouders en medici. Maar ook voor andere beroepen is deze verzekering Beroepsaansprakelijkheid geen overdreven luxe.
 • De brandverzekering dekt je pand niet alleen tegen schade bij brand, maar ook tegen de gevolgen van storm, hagel, water en sneeuw, aanslagen en glasbreuk. Je kan deze koppelen aan een inboedelverzekering of een dekking tegen diefstal.
 • Met een arbeidsongevallenverzekering bescherm je je personeel tegen de gevolgen van ongevallen naar, van of tijdens het werk.

Aanvullende verzekeringen

 • De hospitalisatieverzekering dekt bovenop de medische kosten ook de kosten van een ziekenhuisopname (geheel of gedeeltelijk).
 • De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid dekt de schade die je onbedoeld aan een derde partij berokkent.
 • Het aanvullend pensioen zorgt er voor dat je niet op het minimum tarief terugvalt. Daarenboven is dit spaarplan fiscaal interessant.

 

 

OPENINGSUREN

Laden...

NIEUWS

STARTER

----

FISCALITEIT

-------

PLANNING

& ADVIES

JURIDISCHE

ONDERSTEUNING

DIGITAAL

EN/OF PAPIER